DROP-IN


INFORMACJE O DOSTOSOWANIACH PROJEKTU DROP-IN KRAKOWSKA-19 DO PRACY W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19

Od początku czerwca DROP-IN KRAKOWSKA 19 pracuje znów w normalnym trybie. Lokal projektu został przystosowany do pracy w warunkach zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Wnętrze zostało przearanżowane, a plexiglasowe ściany wyodrębniły różne dostępne dla klientów strefy. Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację i są na bieżąco dezynfekowane. Korzystanie z łaźni i pralni jest bardziej ograniczone – w związku z dezynfekcją, jaka każdorazowo musi być przeprowadzana po skorzystaniu przez klienta.

Świetlica, w której przebywają w ciągu dnia klienci projektu ma powierzchnię ok 40 m2 . Jak na razie może przebywać w niej jednocześnie do 6 klientów, którzy i tak powinni zachowywać dystans społeczny wobec siebie. W związku z dużą liczbą chętnych wyznaczyliśmy limity czasowe i maksymalny czas pobytu wynosi 2 godziny (przy wejściu zapisywana jest godzina w której klient się pojawił). W zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i zaleceń służb będziemy ustalać na bieżąco maksymalne liczby osób mogących jednocześnie przebywać w Drop-in.

Przed wejściem do dalszej części lokalu klienci muszą zdezynfekować ręce i założyć maseczkę ochronną, w której muszą pozostać do końca pobytu w świetlicy (z wyjątkiem momentów, kiedy spożywają posiłek lub napoje).

Przy wejściu do lokalu projektu każdemu klientowi mierzona jest temperatura i wypełniana ankieta dotycząca ewentualnych objawów zakażenia koronawirusem.


Aplikatory z płynem do dezynfekcji dostępne są dla klientów i pracowników w różnych miejscach świetlicy i w sanitariatach. Wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane na bieżąco.

Główna sala, w której przebywają klienci jest w całości dezynfekowana w połowie dyżuru. Wtedy klienci są proszeni o opuszczenie lokalu. Przerwa na dezynfekcję trwa przez godzinę.

Zostały również opracowane odpowiednie procedury dotyczące zmniejszenia ryzyka zakażeń, m.in. dotyczące częstotliwości i zakresu przeprowadzanej dezynfekcji pomieszczeń, klamek i powierzchni. Klienci przebywając w świetlicy DROP-IN muszą być w maseczkach ochronnych – wyjątek stanowi czas spożywania posiłków).

Aby zredukować do minimum ryzyko zakażeń, do spożywania napojów i posiłków klienci korzystają z jednorazowych naczyń.

Kontuar, zza którego pracownicy i wolontariusze obsługują klientów jest zabezpieczony przed zbyt bezpośrednim kontaktem.

W okresie najostrzejszych obostrzeń związanych z epidemią koronowirusa projekt zmodyfikował swoje działania i obsługiwał klientów przez okienko w drzwiach (jest to szczegółowo opisane w raportach na stronach internetowych projektu). W ten sposób projekt był realizowany w okresie od marca do końca maja 2020. Nabyte w tym czasie doświadczenia pozwalają nam być przygotowanymi na przewidywane w okresie jesienno-zimowym ponowne zwiększenie liczby zakażeń COVID 19.

Klienci są stale zaopatrywani przez projekt DROP-IN w maseczki (jedno i wielorazowe), w osobiste dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zestawy rękawiczek jednorazowych. Wolontariusze projektu w ramach zorganizowanej w lokalu pracowni szyją maseczki wielorazowe.

Również inne działania w ramach projektu zostały zmodyfikowane. Cotygodniowe zebrania pracowników i wolontariuszy odbywały się przy pomocy metod teleinformatycznych (Skype). Podobnie były realizowane sesje superwizji. Obecnie odbywają się w sposób mieszany, tzn. część realizatorów uczestniczy osobiście w tych spotkaniach, część przy pomocy Internetu.