DROP-IN


Judyta Put

Pracownik środowiskowy DROP-IN, pedagog resocjalizacji w trakcie specjalizacji w kierunku terapii uzależnień. Stworzyła projekt „Czyste Bity” i w prawie każdy weekend dba o to, aby inni bezpiecznie przeżyli imprezę. Poza zjawiskiem rekreacyjnego używania substancji psychoaktywnych interesuje się jeździectwem, tatuażem artystycznym, piercingiem oraz kuchnią wegetariańską.


Honorata Harsche

Najmłodsze ogniwo zespołu Drop-in. Absolwentka dziennikarstwa i studentka pedagogiki resocjalizacyjnej na krakowskiej Akademii Ignatianum, Jest także wolontariuszką w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki oraz partyworkerką projektu „Czyste Bity”.


Piotr Handzlik

Piotr "Hans" Handzlik, weteran harm reduction. Pracował w krakowskich programach redukcji szkód jeszcze przed naszą erą: chodzi o drop-in na Worcella, którego Hans był jednym z jego twórców i realizatorów. Potem miał długie wakacje. Do teraz...


Filip Duski

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji UJ. Obronił pracę doktorską na temat kryminalizacji substancji psychoaktywnych, broni też w procesach karnych. W czasie wolnym ogarnia optymalizację przestrzeni i ergonomię życia codziennego. Biega po górach.


Bartosz Michalewski

Pracownik środowiskowy, streetworker, badacz Nowych Substancji Psychoaktywnych. Z wykształcenia historyk i pedagog resocjalizacji, obecnie w trakcie kursu psychoterapii. Z zamiłowania dziennikarz muzyczny i animator kultury radykalnie awangardowej.


Hubert Kaszyński

Socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, dr hab. prof. UJ w Instytucie Socjologii. Od 1989 roku zaangażowany praktycznie oraz badawczo w terapię i edukację w obszarze zdrowia psychicznego.


Grzegorz Wodowski

Socjolog, pracownik socjalny i specjalista terapii uzależnień. Koordynuje pracą DROP-IN, a także Poradnią MONAR.


Pracowali w dropie

Natalia Przystał

Pedagog resocjalizacji oraz psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest na stażu w Poradni MONAR


Jagoda Wierzbicka

Pracownik środowiskowy. Bardzo lubi przychodzić na dyżury do DROP-IN, ale kiedy nie ma jej na Krakowskiej, projektuje i szyje ubrania (prawdziwe haute couture). Z wykształcenia psycholog, w przyszłości psychoterapeuta.


Katarzyna Pszyk

Studentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik środowiskowy oraz partyworkerka projektu „Czyste Bity”.

Ewa Wymazała

Studentka ostatniego roku pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik środowiskowy i streetworkerka w projekcie DROP-IN. Stażystka w Poradni MONAR.


Kamila Ogrodniczek

Prcownik środowiskowy i streetworkerka. Z wykształcenia pedagog resocjalizacji, aktualnie w trakcie kursu specjalisty terapii uzależnień. Pracuje w DROP-IN, Poradni MONAR i Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Ponadto zajmuje się fotografią, łącząc pasję z pracą.


Klaudia Wojnicka

Pracownik środowiskowy i streetworkerka projektu DROP-IN. Pracuje także jako partyworkerka w „Czyste Bity”. Z wykształcenia pedagog resocjalizacji, aktualnie w trakcie kursu przygotowującego do certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Od niedawna pracuje jako terapeuta w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, jak również w krakowskiej Poradni MONAR.


Ewelina Ćwiertnia

Pracownik środowiskowy oraz streetworker projektu DROP-IN. Z wykształcenia pedagog, aktualnie w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Pracuje jako terapeuta w Poradni MONAR oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie.


Krzysiek Grabowski

17.01.1980 - 19.05.2018

Prawnik, doktorant w Katedrze Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji,

Pracownik Poradni MONAR w Krakowie i DROP-IN.

Krzysiek jako pierwszy pochylił się bezpośrednio nad kryminalizacją osób używających narkotyków. Zwrócił uwagę na związek pomiędzy kłopotami prawnymi naszych klientów, a brakiem ich motywacji do leczenia. Wbrew temu, co wcześniej sądzono, uważał on, że bagaż grzywien i odsiadek nie wpływa mobilizująco na możliwe zmiany w życiu.

Pomoc, której udzielał uzależnionym nie była obwarowana żadnymi warunkami typu „zacznij leczenie, a wtedy rozwiążemy twój problem prawny”. Uważał, że stawianie tego typu warunków osobom, które borykają się z tak ciężką chorobą, jak uzależnienie, nie ma sensu i jest nieludzkie. Jeśli przedmiot uzależnienia jest nielegalny, to trudno oczekiwać, aby uzależnieni nie tkwili w ciągłym konflikcie z prawem.

Przez lata, współtworzył program pomocy prawnej „Narkotyki – na gorącym uczynku” działający przy Poradni MONAR w Krakowie. Z pomocy prawnej Krzyśka korzystały tłumy osób, czasem udzielał porad na ulicy, przyłapany przez swoich klientów zanim dotarł do poradni. Wraz ze streetworkerami docierał na squaty i do noclegowni – tam również udzielał pomocy prawnej. Krzysiek dużo pisał i publikował, dzieląc się ze wszystkimi dookoła swoją wiedzą, promując swoje podejście do polityki narkotykowej i pomocy osobom uzależnionym.

Miałeś w sobie tyle energii, że jeszcze długo pozostanie ona wśród nas!